Предимства

Вие сте бизнес собственик, който обмисля да ползва кол-център и осигуряваните от него услуги? Използването на кол-център може да увеличи продуктивността на вашата компания. Какво означава това за малкия бизнес? Това означава прираст във финансовите ви резултати – едно истинско предимство, извлечено от кол-центровете и услугите, които те предоставят.

Предимствата, обвързани с разработването на ваш собствен център за управление на обажданията, са наистина изключителни. Не само ще намирате нови, но и ще карате настоящите си клиенти да се чувстват удовлетворени. Освен това, когато вашите сътрудници за обслужване на обажданията усърдно поемат грижата за важните фини детайли на бизнеса, вие можете да използвате времето си за съществени въпроси като следене на финансовите резултати. Наблюдавайте как печалбите ви се увеличават стремително благодарение на това, че за вас и вашата компания работи екип от приятелски настроени професионалисти!

Несъмнено много повече може да загубите, ако не разполагате с решение за управление на обажданията, създадено за вашата компания, отколкото ако изпробвате такова решение. Номиналните такси, обвързани с осигуряваните от него услуги, са нищожни в сравнение с предимствата, които ще извлечете от тях. Пробвайте и създайте решение за управление на обажданията за вашата компания – ще останете доволни!

Ключовите предимства на кол-центровете включват:

• удобен достъп за клиентите до търсените услуги;

• позитивен клиентски опит с оператори, умели в предоставянето на телефонни услуги;

• точни и уместни отговори;

• високо равнище на удовлетвореност на клиентите;

• повишена ефективност;

• следене на дейности и резултати;

• намалени разходи.

Това са само някои от многото предимства, от които вашата компания може да се възползва чрез употребата на кол-център.

 

VoIP PBX

Благодарение на корпоративния PBX, поддържащ VoIP, в добавка към стандартните PBX характеристики може да се ползвате от следните, а и от други предимства:

• неограничен брой вътрешни номера;

• може да имате вътрешни номера и извън сградата, в която основно се помещавате – на отдалечени места, в магазини, в складове, при партньори, по домове и където и да било другаде при налична Интернет връзка;

• може да разполагате с международни номера от различни страни, така че вашите клиенти и партньори да позвъняват на локални, а не на международни номера;

• може да извършвате международни обаждания през номера, които са локални за съответната страна;

• международните позвънявания по фиксирани линии могат да бъдат таксувани средно на цена от около 0,01-0,03 цента на минута;

• може да се обадите от GSM към локален за страната GSM гейтуей (за 0 цента при абонаментни планове за бизнес групи) и след това да наберете вътрешен номер или телефон в друга страна, провеждайки по този начин международен разговор от мобилен телефон на цена от около 0,01-0,03 цента на минута;

• където и да сте, може да разполагате с настроен на вашия лаптоп вътрешен номер към корпоративния PBX;

• може да използвате LCR (Least Cost Router) – алгоритъм за набиране на номер през телекома, който предоставя най-ниската цена;

• PBX може да бъде предварително настроен да извършва определени операции според часа и деня, например да насочва повикванията към кол-центъра в работно време, а в неработно време да ги посреща с поздравително съобщение или с интерактивен гласов отговор;

• внедряване на гласова поща и факс-към-имейл/имейл-към-факс;

• записване, възпроизвеждане и търсене на извършени повиквания;

• статистики на повикванията;

• кратки номера – избирате само някои цифри, а PBX набира всички телефонни номера на дадено лице (офисен, мобилен, домашен номер).

 

Модул за управление на контактите с клиентите

В допълнение към VoIP характеристиките на PBX, чрез интегрирането на CRM  (подсистема за управление на взаимоотношенията с клиентите) може да се възползвате и от още повече възможности:

• можете да проследявате контактите, които вашите служители осъществяват с клиенти и партньори;

• можете да следите статуса на сделки, продажби, доставки;

• можете да наблюдавате изпълнението на служителите си;

• можете да знаете какво е реалното качество на услугите, предоставяни от вашите служители на клиентите;

• в базата данни разполагате със запис на всички детайли за позвъняванията, плюс гласов запис, достъпен с едно кликване;

• ако някой служител напусне компанията, информацията за неговите дейности, обещания и всичко останало е налична в базата данни и е на разположение за други лица;

• имате статистики с резултатите на служителите;

• всеки, който е с активен акаунт в системата, може да ползва функцията за търсене и за генериране на обаждане чрез едно кликване;

• всеки, имащ достатъчно права, може да се запознае с историята на контактите с определен клиент;

• когато постъпи обаждане от клиент, се появява прозорец с детайлите за клиента и скорошната му история;

• може да ползвате интегрирани номера 0800 и 0700;

• и още много, много други възможности.