Допълнителна информация

Технология – Contact Manager ® може да бъде свързан с PSTN (аналогови FXO/FXS, ISDN/BRI, ISDN/PRI), VoIP телекомуникационни оператори, отдалечени офиси, локални и отдалечени агенти, домашни офиси, агенти на път. В основата си системата включва софтсуич с интегриран CRM софтуер, инсталиран на сървър с общо предназначение.

Достъпност – достъпът до корпоративната CRM и телефонна система е възможен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата навсякъде по света. Мениджърът или агент по време на път може да се свърже за секунди със системата чрез VPN и да прехвърли своя „офисен номер“ към лаптопа си или чрез уеб браузър просто да наблюдава активността в офиса. Информацията е постоянно достъпна за упълномощени потребители в реално време от който и да е свързан към Интернет компютър. Не е нужен допълнителен софтуер, достатъчен е само браузър. Екипът и ръководството в реално време имат на разположение списък с логнатите агенти и техния статус.

Оптимизация – всеки логнат агент може да бъде набран просто чрез кликване върху неговото/нейното име. Системата има като забележителна характеристика възможността да регистрира потребителите по име, независимо от техния вътрешен номер, което означава, че потребителите могат да се логват от която и да е работна станция, системата ще отчете този факт и така те могат да бъдат набирани само чрез едно кликване.

Съвместна работа – характеристиките на CRM предоставят възможност за споделяне на контакти, събития, уговорки между агентите. Например една уговорка може да бъде направена за един агент, а след това да бъде прехвърлена на друг агент и/или за друго място, и/или за друго време, ако възникне такава необходимост.

Пълна хронология – детайлите за всяко събитие (разговор, уговорка и т. н.) могат да бъдат намерени чрез подсистемата за докладване. Разговорите могат да бъдат записвани в аудиофайлове и да бъдат използвани за разрешаване на евентуални конфликти, за примери при обучение или просто за следене качеството на извършваната от агентите дейност.

Защита на инвестицията – системата Contact Manager е изградена на базата на софтуер с отворен код. Това означава, че няма никакви допълнителни задължения към трета страна (производител на софтуер като „Microsoft“, „Adobe“ и др.) и такива задължения няма да възникнат в бъдеще.